معنی و ترجمه کلمه vesicant به فارسی vesicant یعنی چه

vesicant


)vesicatory(مولدالتهاب و ترشح ،تبخال اور،تاول زا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها