معنی و ترجمه کلمه vesicular به فارسی vesicular یعنی چه

vesicular


)vesiculate(کيسه اى ،مثانه اى ،مربوط به حفره ،تاول دار،حفره ايجادکردن ،ابدانک دارکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها