معنی و ترجمه کلمه vesper (bell) به فارسی vesper (bell) یعنی چه

vesper (bell)


زنگ اخبار نماز شام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها