معنی و ترجمه کلمه vespertine به فارسی vespertine یعنی چه

vespertine


)vespertinal(شامگاهى ،شب بازشو،پروازکننده درشب ،شب پره ،مربوط به شب ،شبانه ،عشايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها