معنی و ترجمه کلمه vessel به فارسی vessel یعنی چه

vessel


مخزن ،شناور،ناو گشتى ،سفينه ،اوند،کشتى ،رگ ،بشقاب ،ظرف ،هر نوع مجرا يا لوله
علوم مهندسى : کشتى
روانشناسى : رگ
بازرگانى : کشتى ،وسيله حمل
علوم نظامى : گلدان ظرف
علوم دريايى : يگان شناور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها