معنی و ترجمه کلمه vested interest groups به فارسی vested interest groups یعنی چه

vested interest groups


بازرگانى : گروههاى همسود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها