معنی و ترجمه کلمه vestment به فارسی vestment یعنی چه

vestment


لباس رسمى(کشيش)،لباس رسمى اسقف ،لباس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها