معنی و ترجمه کلمه veterinary corps به فارسی veterinary corps یعنی چه

veterinary corps


علوم نظامى : رسته دامپزشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها