معنی و ترجمه کلمه veterinary به فارسی veterinary یعنی چه

veterinary


وابسته بدامپزشکى ،بيطارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها