معنی و ترجمه کلمه vetoer به فارسی vetoer یعنی چه

vetoer


راى مخالف دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها