معنی و ترجمه کلمه veulpeculae به فارسی veulpeculae یعنی چه

veulpeculae


روباهک
نجوم : ثعلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها