معنی و ترجمه کلمه viable به فارسی viable یعنی چه

viable


زنده ماندنى ،زيست پذير،ماندنى ،قابل دوام ،مناسب رشد و ترقى
روانشناسى : ماندنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها