معنی و ترجمه کلمه vibrating relay regulation به فارسی vibrating relay regulation یعنی چه

vibrating relay regulation


الکترونيک : تنظيم با رله لرزنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها