معنی و ترجمه کلمه vibration excitation به فارسی vibration excitation یعنی چه

vibration excitation


علوم مهندسى : تحريک نوسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها