معنی و ترجمه کلمه vibration galvanometer به فارسی vibration galvanometer یعنی چه

vibration galvanometer


علوم مهندسى : گالوانومتر ارتعاشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها