معنی و ترجمه کلمه vibration به فارسی vibration یعنی چه

vibration


لرزش ،vibratility(، )vibrationalاهتزاز،ارتعاش ،لرزه ،نوسان ،جنبش ،ترديد
علوم مهندسى : ارتعاش
عمران : لرزش
معمارى : لرزش
شيمى : ارتعاش
روانشناسى : ارتعاش
زيست شناسى : ارتعاش
نجوم : ارتعاش
ورزش : ارتعاش
علوم هوايى : لرزش
علوم نظامى : ماساژ دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها