معنی و ترجمه کلمه vibrative به فارسی vibrative یعنی چه

vibrative


)vibratory(ارتعاشى ،اهتزازى ،در اهتزاز،باعث ارتعاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها