معنی و ترجمه کلمه vibrator coil به فارسی vibrator coil یعنی چه

vibrator coil


الکترونيک : کويل لرزنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها