معنی و ترجمه کلمه vicarate به فارسی vicarate یعنی چه

vicarate


)vicariate(قلمرو خلافت ،حوزه تحت نظر خليفه ء اعظم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها