معنی و ترجمه کلمه vicariate به فارسی vicariate یعنی چه

vicariate


)vicarate(قلمرو خلافت ،حوزه تحت نظر خليفه ء اعظم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها