معنی و ترجمه کلمه vicarious learning به فارسی vicarious learning یعنی چه

vicarious learning


روانشناسى : يادگيرى مشاهده اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها