معنی و ترجمه کلمه vice governor به فارسی vice governor یعنی چه

vice governor


معاون فرماندارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها