معنی و ترجمه کلمه vice president به فارسی vice president یعنی چه

vice president


نايب رئيس جمهور،نايب رئيس ،نيابت رياست
قانون ـ فقه : نايب رئيس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها