معنی و ترجمه کلمه vice regent به فارسی vice regent یعنی چه

vice regent


نايب السلطنه ،وابسته به نيابت سلطنت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها