معنی و ترجمه کلمه vice squad به فارسی vice squad یعنی چه

vice squad


جوخه پليس ،مامور کشف و دستگيرى تبهکاران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها