معنی و ترجمه کلمه viceroyship به فارسی viceroyship یعنی چه

viceroyship


)viceroyalty(نيابت سلطنت ،مدت نيابت سلطنت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها