معنی و ترجمه کلمه vicious به فارسی vicious یعنی چه

vicious


بدسگال ،بدکار،شرير،تباهکار،فاسد،بدطينت ،نادرست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها