معنی و ترجمه کلمه vicissitude به فارسی vicissitude یعنی چه

vicissitude


تحول ،دگرگونى ،تغيير،فراز و نشيب زندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها