معنی و ترجمه کلمه vickers hardness test به فارسی vickers hardness test یعنی چه

vickers hardness test


علوم مهندسى : ازمايش سختى ويکرز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها