معنی و ترجمه کلمه victim of an offence به فارسی victim of an offence یعنی چه

victim of an offence


committed against the person
قانون ـ فقه : مجنى عليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها