معنی و ترجمه کلمه victory به فارسی victory یعنی چه

victory


پيشروى ،پيروزى ،فيروزى ،نصرت ،فتح و ظفر،غلبه
قانون ـ فقه : فتح
ورزش : پيروزى
علوم نظامى : فتح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها