معنی و ترجمه کلمه victualage به فارسی victualage یعنی چه

victualage


تهيه اذوقه
علوم نظامى : غذا و خوار و بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها