معنی و ترجمه کلمه video cassette به فارسی video cassette یعنی چه

video cassette


نوار کاست سمعى و بصرى
علوم نظامى : نوار کاست صوتى و تلويزيونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها