معنی و ترجمه کلمه village road bridge به فارسی village road bridge یعنی چه

village road bridge


عمران : پل روستائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها