معنی و ترجمه کلمه villager به فارسی villager یعنی چه

villager


روستايى ،دهاتى ،اهل ده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها