معنی و ترجمه کلمه villosity به فارسی villosity یعنی چه

villosity


پوشيدگى از کرک و پرز،پرزدار يا مخملى بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها