معنی و ترجمه کلمه vindictive damages به فارسی vindictive damages یعنی چه

vindictive damages


قانون ـ فقه : مقدار غرامتى که دادگاه علاوه بر خسارت واقعى وارد بر خواهان از خوانده به منظور تنبيه او وصول مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها