معنی و ترجمه کلمه vinegarish به فارسی vinegarish یعنی چه

vinegarish


)vinegary(سرکه اى ،ترش ،ترشرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها