معنی و ترجمه کلمه vinometer به فارسی vinometer یعنی چه

vinometer


الت سنجش الکل شراب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها