معنی و ترجمه کلمه violence به فارسی violence یعنی چه

violence


عنف ،بيحرمتى ،فشار،خشونت ،تندى ،سختى ،شدت ،زور،غصب ،اشتلم ،بى حرمتى
قانون ـ فقه : شدت و تندى و سختى خشونت
روانشناسى : خشونت
علوم نظامى : اجبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها