معنی و ترجمه کلمه virgin به فارسی virgin یعنی چه

virgin


باکره ،دست نخورده ،پاکدامن ،عفيف ،سنبله ،استفاده نشده
قانون ـ فقه : بکر،عفيف

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها