معنی و ترجمه کلمه virgo به فارسی virgo یعنی چه

virgo


خوشه ،عذرا،(نج ).صورت فکلى سنبله ،برج سنبله
نجوم : دوشيزه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها