معنی و ترجمه کلمه virtual cathode به فارسی virtual cathode یعنی چه

virtual cathode


الکترونيک : کاتد مجازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها