معنی و ترجمه کلمه virtual storage access method به فارسی virtual storage access method یعنی چه

virtual storage access method


کامپيوتر : روش دستيابى انباره مجازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها