معنی و ترجمه کلمه virtual stress به فارسی virtual stress یعنی چه

virtual stress


علوم هوايى : تنش مجازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها