معنی و ترجمه کلمه viscosity valve به فارسی viscosity valve یعنی چه

viscosity valve


علوم هوايى : شير کنترل در سيستم مايعات که توسط ويسکوزيته سيال فعال ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها