معنی و ترجمه کلمه viscous slag به فارسی viscous slag یعنی چه

viscous slag


علوم مهندسى : سرباره لزج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها