معنی و ترجمه کلمه viscus به فارسی viscus یعنی چه

viscus


اندرون ،عضوى که در احشاء واقع شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها