معنی و ترجمه کلمه visible horizon به فارسی visible horizon یعنی چه

visible horizon


علوم دريايى : افق مرئى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها