معنی و ترجمه کلمه visualization به فارسی visualization یعنی چه

visualization


تجسم فکرى ،تجسم ،تصور
روانشناسى : تجسم
علوم هوايى : مرئى ساختن سيال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها